Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21-ojo posėdžio, vykusio 2012 m. gruodžio 20 d., sprendimai

Numeris:  

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio sprendimų sąrašas

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio balsa

T1-300 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto Savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo

T1-301 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013-2015 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo

T1-302 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo

T1-303 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

T1-304 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos pakeitimo

T1-305 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo

T1-306 Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“

T1-307 Dėl leidimo rengti paraišką „Poilsio zonos įrengimas prie Jūros upės Pajūrio miestelyje“.

T1-308 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano atnaujinimo“ patvirtinto Šilalės rajono plėtros strateginio plano papildymo ir pakeitimo

T1-309 Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo

T1-310 Dėl leidimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui nuomoti negyvenamąsias patalpas

T1-311 Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą Savivaldybės nuosavybėn

T1-312 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo

T1-313 Dėl Biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro reorganizavimo

T1-314 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų struktūros patvirtinimo

T1-315 Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo

Katalogas: Tarybos sprendimai