Savivaldybės tarybos 35 posėdžio, vykusio 2006 m. birželio 5 d., sprendimai

Numeris: T1-1128

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2005 metų veiklos ataskaitos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos nuostatų pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo“ papildymo.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo, didinimo ir pakeistų įstatų tvirtinimo.

Dėl įgaliojimų suteikimo Savivaldybės administracijos direktoriui.

Dėl turto perėmimo.

Dėl valstybės garantinio dokumento išdavimo.

Dėl pritarimo steigti profesinio informavimo taškus Šilalės rajone.

Dėl leidimo rekonstruoti patalpas.

Dėl turto perdavimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl privačios žemės sklypo pirkimo savivaldybės nuosavybėn.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ valdybos narių.

Dėl leidimo įsigyti patalpas arba pastatą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-592 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Pajūralio bendruomenės centrui“ pakeitimo.

Dėl Traksėdžio seniūnijos Lingiškės gyvenvietės ryšių linijos iškėlimo darbų.

Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Iždonų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės panaikinimo.

Dėl švietimo įstaigų direktorių pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“.

Dėl papildomų lėšų, skirtų sveikatos priežiūros mokyklose finansuoti, paskirstymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr. T1-918 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-974 patvirtinto savivaldybės 2006 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono biudžetinių įstaigų specialiųjų drabužių, aprangos, avalynės, patalynės eksploatavimo normatyvų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2006 metų objekto tvirtinimo.

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) 2006 m. objektų sąrašo papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. Tl-1026 patvirtintos privatizavimo fondo lėšų 2006 metų sąmatos patikslinimo.

Dėl pritarimo dalyvauti Lietuvos bendrojo lavinimo besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programos konkurse.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo.

Dėl VšĮ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorės atleidimo.

Dėl leidimo parduoti turtą.

Katalogas: Tarybos sprendimai