Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio, vykusio 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos papildymo“ pakeitimo

T1-268 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-269 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-270 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-321 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo“ pakeitimo

T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos ir mokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo

T1-272 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

T1-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-275 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų beviltiškų skolų

T1-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-370 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

T1-277 Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo

T1-278 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

T1-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

T1-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

T1-282 Dėl leidimo rengti techninį projektą

T1-283 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir naujai gatvei pavadinimo suteikimo Žadeikių seniūnijos Žadeikių gyvenamojoje vietovėje

Katalogas: Tarybos sprendimai