Šilalės rajono savivaldybės tarybos 46 posėdžio, vykusio 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-256 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose“ pakeitimo 

Nr. T1-258 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-259 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-260 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-10 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Šilalės rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr.T1-77 „Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo

Nr. T1-263 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-292 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2014-2016 metų plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo 

Nr. T1-264 Dėl Šilalės rajono savivaldybės kai kurių gyvenamųjų vietovių naikinimo, nustatymo ir pavadinimų suteikimo

Nr. T1-265 Dėl kreipimosi su prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-299 „Dėl Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos papildymo“ pakeitimo

Nr. T1-268  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-269 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-233 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-270 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-321 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo“ pakeitimo

Nr. T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-51 „Dėl Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos ir mokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-272 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-275 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų beviltiškų skolų

Nr. T1-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-370 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-277 Dėl palaikų parvežimo išlaidų kompensavimo

Nr. T1-278 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-20 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-92 „Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-282 Dėl leidimo rengti techninį projektą

Nr. T1-283 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir naujai gatvei pavadinimo suteikimo Žadeikių seniūnijos Žadeikių gyvenamojoje vietovėje

Katalogas: Tarybos sprendimai