Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, įvykusio 2020 m. vasario 21 d., sprendimai

Numeris: T1-75

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-35 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-36 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-37 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Nr. T1-39 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo

Nr. T1-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-251 „Dėl didžiausio leistino etatų  skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-41 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-42 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-43 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-44 Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-45 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-46 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-47 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-48 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-49 Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-50 Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-51 Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-52 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-53 Dėl Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-54 Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-55 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-56 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos

Nr. T1-57 Dėl pritarimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-58 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-59 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-60 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Nr. T1-61 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-62 Dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų sporto salių ir kitų patalpų nuomos įkainių

Nr. T1-63 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Nr. T1-64 Dėl Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo

Nr. T1-65 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Nr. T1-66 Dėl pakartotinio pritarimo projektui „Kartų dialogas – būdas stiprinti kartų socialinę sąveiką“ įgyvendinimo

Nr. T1-67 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo

Nr. T1-68 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-69 Dėl savivaldybės būsto pardavimo V. S.

Nr. T1-70 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės lopšeliui-darželiui „Žiogelis“

Nr. T1-71 Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn

Nr. T1-72 Dėl sutikimo perimti valdyti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Nr. T1-73 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai

Nr. T1-74 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos

Nr. T1-75 Dėl leidimo įkeisti Savivaldybės turtą kredito įstaigai

Katalogas: Tarybos sprendimai