Savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vykusio 2003 m. spalio 27 d., sprendimai

Numeris: T1-208

Sprendimų sąrašas

Dėl nuostatų patvirtinimo

Dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo

Dėl leidimo mokytis Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje, neturintiems aštuoniolikos metų

Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose (grupėse) nustatymo ir Šilalės rajono vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas (grupes) tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos 2003 m. rugsėjo 30 d. pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo ,,Suteikti pradinių klasių mokytojai Redai Mikutienei pradinių klasių mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją“ tvirtinimo

Dėl Šilalės meno mokyklos 2003-09-15 pedagogų atestacinės komisijos posėdžio nutarimo „Dėl suteikimo Natalijai Taurinskienei papildomojo ugdymo (akordeonas) pedagogės metodininkės kvalifikacinę kategoriją“ tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktorės Almos Uznienės darbo sutarties pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijos ribų patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-04-29 sprendimo Nr. T1-21 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius administravimo Šilalės rajone tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės miesto, gyvenviečių ir kitų rajono gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros palaikymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-07-15 sprendimo Nr.T1-105 ,,Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius 2003 m.“ pakeitimo

Dėl darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo patvirtinimo

Dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo prie tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto tipinės nuomos sutarties patvirtinimo

Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais Šilalės rajone licencijavimo tvarkos patvirtinimo

Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais Šilalės rajone licencijavimo tvarkos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų perdavimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 420 patvirtinto biudžeto patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo

Dėl priedo nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl VšĮ Šilalės rajono ligoninė įstatų patvirtinimo

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimo

Dėl pritarimo UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ nuomoti ilgalaikį materialųjį turtą

Dėl Šilalės mieste esančių savivaldybės socialinio būsto fondo, tarnybinių butų ir bendrabučių gyvenamųjų patalpų aptarnavimo

Dėl prašymo perduoti savivaldybės nuosavybėn valstybinės žemės sklypus

Dėl rajoninio kelio Nr. 4101 Balsiai – Kaltinėnai – Kražiai 8,0 – 14,5 km specialiojo plano patvirtinimo

Dėl grąžintinos žemės sklypo plano patvirtinimo

Dėl detaliojo plano patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo

Dėl savivaldybės įstaigos Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba likvidavimo

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo

Dėl leidimo VšĮ Šilalės rajono ligoninė išnuomoti ledainę

Dėl tarnybinio atlyginimo priedo nustatymo UAB ,,Šilalės knygynas“ direktorei Virginijai Žąsytienei

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T1- 141 ,,Dėl turto perėmimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai