Šilalės rajono savivaldybės tarybos 43 posėdžio, vykusio 2018 m. kovo 29 d., sprendimai

Numeris: T1-41    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-41 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-42 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo  Nr. T1-180 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto,  skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo
Nr. T1-43 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Nr. T1-44 Dėl pritarimo bendradarbiavimui su Vilniaus dailės akademija
Nr. T1-45 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-46 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-47 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-48 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-49 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-50 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-51 Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-52 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-53 Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-54 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-55 Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-56 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-57 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-58 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-59 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-60 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-61 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-62 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-63 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitai
Nr. T1-64 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016 – 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-65 Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės  bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais
Nr. T1-66 Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Žadeikių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui
Nr. T1-67 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-271 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-68 Dėl Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos patvirtinimo 
Nr. T1-69 Dėl užsakovo funkcijų  pavedimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai
Nr. T1-70 Dėl pritarimo projekto „Medicininės pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Baltijsko ir Šilalės rajono gyventojams“ įgyvendinimui
Nr. T1-71 Dėl pritarimo projekto „Susivienijusios kartos – stipresni kartu“ įgyvendinimui
Nr. T1-72 Dėl pritarimo projekto „Aktyvus dialogas – šiuolaikinės savivaldos pamatas“ įgyvendinimui
Nr. T1-73 Dėl pritarimo projekto „Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas“ įgyvendinimui
Nr. T1-74 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką“ pakeitimo
Nr. T1-75 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T1-207 „Dėl leidimo rengti techninį projektą“ pakeitimo
Nr. T1-76 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos seniūnijos Treigių kaimo gatvėms
Nr. T1-77 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Vaišnoriškės kaimo gatvėms
Nr. T1-78 Dėl gyvenamojo namo su žemės sklypu įsigijimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn bendruomeniniams vaikų globos namams
Nr. T1-79 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškajai seniūnijai
Nr. T1-80 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T1-270 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai“ pakeitimo
Nr. T1-81 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą
Nr. T1-82 Dėl 0,4 kV elektros oro linijos su atramomis pirkimo Šermukšnių g. ir L. Ivinskio g., Vingininkų k., Šilalės r. sav.
Nr. T1-83 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Nr. T1-84 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriaus 2017 m. veiklos  ataskaitos
Nr. T1-85 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos
Nr. T1-86 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitos
Nr. T1-87 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-88 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-89 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-90 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-91 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-92 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai
Nr. T1-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
Nr. T1-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos ir Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos

Katalogas: Tarybos sprendimai