Šilalės rajono savivaldybės tarybos 5 posėdžio, įvykusio 2019 m. liepos 26 d., sprendimai

Numeris: T1-171    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-155 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas
Nr. T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-157 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-158 Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus ir filialų teikiamų mokamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo
Nr. T1-159 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo
Nr. T1-160 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai
Nr. T1-161 Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos modernizavimo darbų
Nr. T1-162 Dėl žvyrkelių asfaltavimo Šilalės rajono savivaldybės 2019 metų objektų sąrašo patvirtinimo
Nr. T1-163 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „SLAPTAI“, išdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Valdemarui Jasevičiui
Nr. T1-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-190 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-165 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
Nr. T1-166 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui
Nr. T1-167 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai
Nr. T1-168 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo, turto nurašymo ir likvidavimo  (priedas)
Nr. T1-169  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio  27 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatų, Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio  20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-171  Dėl Darbuotojų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašo patvirtinimo
Nr. T1-172  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1- 215 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-173 Dėl sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo gerinant sveikatos priežiūros įstaigų žmogiškuosius išteklius sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus tvarkos aprašo patvirtinimo (Aprašas)
Nr. T1-174 Dėl sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo
Nr. T1-175 Dėl sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo gerinant sveikatos priežiūros įstaigų žmogiškuosius išteklius sudarant sąlygas pritraukti ir išlaikyti medicinos specialistus komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo
Nr. T1-176 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-174 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo
Nr. T1-177 Dėl kai kurių Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų  pripažinimo netekusiais galios
Nr. T1-178 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-64 „Dėl Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose rekonstrukcijos“ pakeitimo
Nr. T1-179   Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono  savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis,  sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-180 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo programos 2019-2020 metams paraiškų atrankos komisijos tvirtinimo
Nr. T1-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
Nr. T1-182 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai