Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26-ojo posėdžio, vykusio 2013 m. balandžio 25 d., sprendimai

T1-106 Dėl Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013-2018 metų plano patvirtinimo 

T1-107 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

T1-108 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. T1-265 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kvėdarnos seniūnijoje, Pajūralio gyvenamojoje vietovėje“ pakeitimo

T1-109 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

T1-110 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2013 metų objektų sąrašo patvirtinimo

T1-111 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

T1-112 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

T1-113 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

T1-114 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

T1-115 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Upynos miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcijos tvirtinimo

T1-116 Dėl pritarimo projektui

T1-117 Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-118 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų

T1-119 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

T1-120 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto suteikimo panaudos pagrindais UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centrui

T1-121 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ 2012 metų veiklos ataskaitos

T1-122 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Gedmina“ 2012 metų veiklos ataskaitos

T1-123 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ 2012 metų veiklos ataskaitos

T1-124 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2012 metų veiklos ataskaitos

T1-125 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2012 metų veiklos ataskaitos

T1-126 Dėl pritarimo 2013 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymui Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui

T1-127 Dėl mokamų slaugos paslaugų kainų patvirtinimo Šilalės rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose

T1-128 Dėl Tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-129 Dėl Priklausomybės nuo alkoholio mažinimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-130 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaitos

T1-131 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

T1-132 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-133 Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus veiklos ataskaitai

T1-134 Dėl viešosios įstaigos Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-135 Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

T1-136 Dėl viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-137 Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

T1-138 Dėl viešosios įstaigos Kvėdarnos ambulatorijos 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-139 Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

T1-140 Dėl viešosios įstaigos Laukuvos ambulatorijos 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-141 Dėl pritarimo 2012 metų viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos vyriausiojo gydytojo veiklos ataskaitai

T1-142 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

T1-143 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Katalogas: Tarybos sprendimai