Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 12 d., sprendimai

Numeris: T1-171

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-161 Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti

Nr. T1-162 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą  investiciniams projektams finansuoti

Nr. T1-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu“ pakeitimo

Nr. T1-164 Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui

Nr. T1-165 Dėl leidimo vykdyti gatvių ir kelių drėkinimo specialiu tirpalu viešąjį pirkimą

Nr. T1-166 Dėl leidimo vykdyti „Šarūnkalnio“ pramoninės teritorijos infrastruktūros įrengimo (gatvė, apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai) projektavimo ir rangos darbų pirkimą

Nr. T1-167 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atlikti techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas

Nr. T1-168 Dėl leidimo vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai/brigadai projektavimo ir rangos darbų pirkimą

Nr. T1-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-85 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo

Nr. T1-171 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai