Šilalės rajono savivaldybės tarybos 18 posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 12 d., sprendimai

Numeris: T1-171

Posėdžio protokolas

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą  investiciniams projektams finansuoti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu“ pakeitimo

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui

Dėl leidimo vykdyti gatvių ir kelių drėkinimo specialiu tirpalu viešąjį pirkimą

Dėl leidimo vykdyti „Šarūnkalnio“ pramoninės teritorijos infrastruktūros įrengimo (gatvė, apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai) projektavimo ir rangos darbų pirkimą

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui atlikti techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas

Dėl leidimo vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai/brigadai projektavimo ir rangos darbų pirkimą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-159 „Dėl Reagavimo į savižudybių riziką Šilalės rajone algoritmų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-85 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl leidimo dalyvauti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo projektuose“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai