Savivaldybės tarybos 2 posėdžio, vykusio 2007 m. balandžio 26 d., sprendimai

Numeris: T1-37

Sprendimų sąrašas
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko išrinkimo ir jo pavaduotojo skyrimo
Dėl tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybą (NEGALIOJA nuo 2009-12-30)
Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojo atlyginimo nustatymo
Dėl atstovo delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybą
Dėl atstovavimo viešosios įstaigos Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro visuotiniuose dalininkų susirinkimuose
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-1135 pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo programos paraiškų atrankos komisijos
Dėl Šilalės rajono ekstremalių situacijų valdymo centro sudarymo
Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto organizavimo komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr.T1-657 „Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos palaikymo programos tvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo
Dėl Šilalės rajono saugaus eismo komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-1055 ,,Dėl atliekų tvarkymo sistemos programos“ 2 punkto pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr.T1-1154 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracinės komisijos sudarymo
Dėl etikos komisijos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo
Dėl vertinimo grupės sudarymo
Dėl Šilalės rajono būsto ir gyvenamosios aplinkos žmonėms su negalia pritaikymo komisijos sudarymo
Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo
Dėl Nijolės Pociūtės atleidimo nuo mokėjimo už pagalbos į namus paslaugų teikimą
Dėl pritarimo Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos Gineikių pradinio ugdymo skyriaus pastato remonto investicijų projektui
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimo Nr.T1-1438 „Dėl pritarimo išsinuomoti žemės sklypą ne aukciono tvarka“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl 2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr.T1-198 ,,Dėl Šilalės mieste esančių savivaldybės socialinio būsto fondo, tarnybinių butų ir bendrabučių gyvenamųjų patalpų aptarnavimo“ pripažinimo netekusiu galios
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T1–645 pakeitimo
Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo valdybos sudarymo
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimo Nr.T1–1373 „Dėl galimybių studijos rengimo“ pakeitimo
Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą
Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

Katalogas: Tarybos sprendimai