Savivaldybės tarybos 11 – ojo posėdžio, įvykusio 2008 m. sausio 18 d., sprendimai

Numeris: T1-25

Sprendimų sąrašas

1. Dėl įgaliojimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2. Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos Nominacijų atrankos komisijos sudarymo

3. Dėl Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo Šilalės rajone 2008-2009 metais priemonių plano patvirtinimo

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo prioritetų

5. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių mokymo prioritetų

6. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-417 ir Šilalės rajono savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. 336 panaikinimo

7. Dėl priedų tvirtinimo švietimo įstaigų darbuotojams

8. Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

9. Dėl vertinimo grupės sudarymo

Dėl švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo

Dėl priedo prie tarnybinių atlyginimų nustatymo už vadovavimą gimnazijai

Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo

Dėl Šilalės rajono švietimo centro direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono švietimo centro direktoriaus A. Damulio atleidimo iš pareigų

Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos paraiškos teikimui

Dėl pritarimo Kaltinėnų parapijos senelių globos namų paraiškos teikimui

Dėl pritarimo Kvėdarnos parapijos senelių globos namų paraiškos teikimui

Dėl Šilalės r. savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-1165 „Dėl sutikimo, kad UAB „Šilalės vandenys“ būtų paramos gavėja ir vykdytų užsakovo funkcijas, įgyvendinant projektą „Nemuno žemupio baseino 1 paketas“ 1 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-311 „Dėl patalpų panaudos“ 1 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2008 m. socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl leidimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinei mokyklai rengti ir teikti paraišką

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) ir darbuotojų maitinimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr.T1-12 ,,Dėl atstovo delegavimo į UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro valdybą“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.T1-239 ,,Dėl Šilalės r. savivaldybės administracijos, jos padalinių ir biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas, aptarnaujančio personalo pareigybių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai