Savivaldybės tarybos 37 posėdžio, vykusio 2006 m. rugsėjo 4 d., sprendimai

Numeris: T1-1221

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ patvirtintos bendruomenės tarybos sudėties įgaliojim

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos.

Dėl Renatos Rimkuvienės atleidimo iš Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl Stasės Petravičienės atleidimo iš Šilalės r. Iždonų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl triukšmo prevencijos Šilalės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo. 

Dėl tyliųjų zonų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-07-15 sprendimu Nr. T1-92 patvirtintų gyvūnų laikymo Šilalės mieste ir rajone taisyklių papildymo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties likvidavimo termino pratęsimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo.

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę.

Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr.T1-692 pakeitimo.

Dėl 2004 m. gruodžio 20 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-583 „Dėl pritarimo Šilalės rajono Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos investiciniam projektui „Šilalės rajono Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos energet

Dėl priedų tvirtinimo švietimo įstaigų darbuotojams.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 14 d. sprendimo Nr.T1 – 918 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ 1.3. punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir vykdymo atskaitomybės taisyklių tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-974 patvirtinto savivaldybės 2006 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl papildomo darbo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T1- 760 „Dėl klasių komplektavimo Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2005-2006 ir 2006-2007 mokslo metais“ pakeitimo.

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kvėdarnos komunalinio ūkio įstatinio kapitalo didinimo ir pakeistų įstatų tvirtinimo.

Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas.

Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos.

Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį.

Dėl 2006 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl dalies lėšų skyrimo investicinio projekto „Dienos centro įkūrimas ir socialinių paslaugų sutrikusio intelekto asmenims prieinamumo didinimas Šilalės rajone“ vykdymui“ pakeitimo.

Dėl Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus statuto tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T1-1169 ,,Dėl klasių komplektų rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2006-2007 mokslo metais“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2005 metų savivaldybės ir valstybės turto ataskaitų išvados.

Dėl klasių komplektavimo 2006-2007 m.m. Šilalės r. Upynos vidurinėje mokykloje.

Katalogas: Tarybos sprendimai