Šilalės rajono savivaldybės tarybos 9 posėdžio, vykusio 2023 m. lapkričio 23 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-277 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-26 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-278 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023- 2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-280 Dėl garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui paskolai imti

Nr. T1-281 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-120 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-282 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Nr. T1-283 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės pedagogų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-285 Dėl pritarimo dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veikloje „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“

Nr. T1-286 Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-288 Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai

Nr. T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-290 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 1 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ pakeitimo

Nr. T1-291 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-292 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono socialinių paslaugų namams

Nr. T1-293 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-294 Dėl Šilalės rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-295 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-296 Dėl pritarimo Šilalės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai ir finansavimo skyrimo strategijai įgyvendinti

Nr. T1-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-298 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo

Nr. T1-299 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Sveikatos apsaugos programos (kodas 04) įgyvendinimo komisijos patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai