Šilalės rajono savivaldybės tarybos 50 posėdžio, vykusio 2018 m. spalio 25 d., sprendimai

Numeris: T1-220    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-220 Dėl  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-179 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-221 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2018 m. vasario  20 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės  2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-223 Dėl dalyvavimo projekte „Regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas“
Nr. T1-224 Dėl prisidėjimo prie projekto „Pajūrio daugiafunkcis centras“ įgyvendinimo
Nr. T1-225 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-102 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2018 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-226 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo
Nr. T1-227 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo
Nr. T1-228  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų ir Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo
Nr. T1-229 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijai
Nr. T1-230  Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo
Nr. T1-231 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“
Nr. T1-232 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimo Šilalės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai