Savivaldybės tarybos 17 posėdžio, vykusio 2004 m. rugsėjo 6 d., sprendimai

Numeris: T1-512

Sprendimų sąrašas

Dėl sutikimo perimti turtą.

Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ specialiųjų poreikių grupės lankymo.

Dėl pedagogų atestacijos komisijų posėdžių nutarimų tvirtinimo.

Dėl 2004 kovo 26 d. sprendimu T1-308 patvirtintų Šilalės r. Palentinio pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvų tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos rekonstrukcijos projekto rengimo.

Dėl atleidimo nuo specialiu transportu pavėžėjimo mokesčio.

Dėl Šilalės rajono degalinių išdėstymo specialiojo plano pakeitimo.

Dėl grąžintinų žemių sklypų planų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės turizmo galimybių studijos rengimo.

Dėl investicinio projekto „Šilalės socialinių paslaugų centras“ rengimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos rekonstrukcijos projekto rengimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos rekonstrukcijos projekto rengimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vidurinės mokyklos rekonstrukcijos projekto rengimo.

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos rekonstrukcijos projekto rengimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono švietimo centro dalyvavimui Europos Sąjungos projektuose.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų paraiškų konsultacinėms paslaugoms rengimo.

Dėl VšĮ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties paraiškos ES Europos regioninės plėtros fondui rengimo.

Dėl VšĮ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties paraiškos ES Europos socialiniam fondui rengimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos buhalterijos tarnybos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 6 d. sprendimu Nr.T1-279 patvirtinto savivaldybės biudžeto patikslinimo.

Dėl biudžeto lėšų panaudojimo įgyvendinant SAPARD remiamus projektus.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T1-280 ,,Dėl paskolos ėmimo savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatams rekonstruoti ir kitiems investiciniams projektams finansuoti” pakeitimo.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo, papildomai skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, objektų sąrašo 2004 metais tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos rekonstrukcijos projekto rengimo.

Dėl Klasių komplektų skaičiaus.

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo.

Dėl Šilalės rajono Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos projekto rengimo.

Dėl Šilalės rajono Upynos vidurinės mokyklos rekonstrukcijos projekto rengimo.

Katalogas: Tarybos sprendimai