Šilalės rajono savivaldybės tarybos 38 posėdžio, vykusio 2017 m. lapkričio 23 d., sprendimai

Numeris: T1-260    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-246 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo” pakeitimo
Nr. T1-247 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-248 Dėl konkurso organizavimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti
Nr. T1-249 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui
Nr. T1-250 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Žadeikių seniūnijos Žadeikių kaimo Šilalės gatvės geografinių charakteristikų
Nr. T1-251 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T1-116 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2017 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-252 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-151 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-253 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-43 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai” šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo” pakeitimo

Nr. T1-254 Dėl 0,4 kv elektros oro linijų dalies su atramomis pirkimo J. Kalvaičio g. ir Dariaus ir Girėno g., Upynos sen., Šilalės r.
Nr. T1-255 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-256 Dėl savivaldybės garantijos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“
Nr. T1-257 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo
Nr. T1-258 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas ir leidimo pasirašyti sutartis
Nr. T1-259 Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo su UAB „Viriga“

Nr. T1-260    Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo su UAB „Juozita“

Katalogas: Tarybos sprendimai