Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vykusio 2012 m. sausio 26 d., sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sprendimų sąrašas

T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos tvirtinimo

T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 metų darbo plano patvirtinimo

T1-3 Dėl įgaliojimų Administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtųjų funkcijų

T1-4 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Gedmina“

T1-5 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programai

T1-6 Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

T1-7 Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

T1-9 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-247 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

T1-10 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šilalės mieste

T1-11 Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais Girdiškės kaimo bendruomenei ir Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

T1-12 Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai

T1-13 Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo Šilalės rajono savivaldybėje metodikos tvirtinimo

T1-14 Dėl socialinei paramai gauti reikalingos formos patvirtinimo

T1-15 Dėl Lėtinių neinfekcinių ligų pirminės profilaktikos ir fizinio aktyvumo skatinimo Šilalės rajono gyventojų tarpe programos įgyvendinimo 2012-2013 metų priemonių plano tvirtinimo

T1-16 Dėl Sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo

T1-17 Dėl Saugios bendruomenės Šilalės rajone 2009-2015 metų programos įgyvendinimo 2012-2013 metų priemonių plano tvirtinimo

T1-18 Dėl Šilalės rajono savivaldybės apmokėjimo už medicinos studentų ir gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašo tvirtinimo

T1-19 Dėl Šilalės rajono savivaldybės paskolų sutarčių sudarymo su gydytojais, gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis gydytojų rezidentų gerovei užtikrinti tvarkos aprašo tvirtinimo

T1-20 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo programos tvirtinimo

T1-21 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Traksėdžio seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

Katalogas: Tarybos sprendimai