Šilalės rajono savivaldybės tarybos 37 posėdžio, vykusio 2014 m. sausio 31 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-1 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 metų darbo plano patvirtinimo

Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-4 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pakeitimo

Nr. T1-6 Dėl dalyvavimo Lietuvos Respublikos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ projektų finansavimo konkurse

Nr. T1-7 Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

Nr. T1-8 Dėl pritarimo Balsių kaimo bendruomenės „Paneruotis“ teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

Nr. T1-9 Dėl pritarimo Biržų Lauko kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

Nr. T1-10 Dėl pritarimo Girdiškės kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

Nr. T1-11 Dėl pritarimo Laukuvos miestelio bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

Nr. T1-12 Dėl pritarimo Požerės kaimo bendruomenės teikiamai paraiškai pagal Vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ prioriteto II „Bendruomeniškumo gerinimas ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu)

Nr. T1-13 Dėl Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ („Leader“ metodu), sąrašo pakeitimo

Nr. T1-14 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Traksėdžio seniūnijos Dirkintų gyvenamojoje vietovėje

Nr. T1-15 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Nr. T1-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-204 ir 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-374 pripažinimo netekusiais galios

Nr. T1-17 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

Nr. T1-18 Dėl leidimo nuomoti negyvenamąsias patalpas

Nr. T1-19 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo galiojimo laikotarpio pasirinkimo

Nr. T1-20 Dėl pastatų pripažinimo nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti ir leidimo juos nurašyti ir nugriauti

Nr. T1-21 Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimo

Nr. T1-22 Dėl ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio turto perdavimo panaudos pagrindais Laukuvos seniūnijos moterų klubui

Nr. T1-23 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų ir kainų sąrašo tvirtinimo

Nr. T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

Nr. T1-25 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr. T1-225 patvirtinto Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo

Nr. T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-27 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tikslinio medicinos studijų bei gyvenamojo būsto suteikimo rėmimo programos pakeitimo

Nr. T1-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

Nr. T1-29 Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo

Nr. T1-30 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-31 Dėl Šilalės rajono 2014 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-32 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas malkų įsigijimui

Nr. T1-33 Dėl leidimo UAB „Šilalės autobusų parkas“ imti ilgalaikę paskolą autobusams įsigyti

Katalogas: Tarybos sprendimai