Savivaldybės tarybos 28 posėdžio, vykusio 2005 m. rugsėjo 29 d., sprendimai

Numeris: T1-872

sprendimų sąrašas

Dėl apmokėjimo už mokymosi atostogas savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams.

Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos nuostatų pakeitimo.

Dėl papildomo darbo.

Dėl leidimo organizuoti pailgintos darbo dienos grupių darbą ir mokesčio nustatymo už pailgintos dienos grupės lankymą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-835 1 punkto pakeitimo ir papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo programos 2006 – 2008 metams tvirtinimo.

Dėl savivaldybės nemokamo maitinimo organizavimo komisijos sudarymo ir mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos pakeitimo.

Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo tvirtinimo.

Dėl Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos moksleivių atostogų.

Dėl logopedo pareigybių.

Dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms teikimo Šilalės rajone aprašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos nuostatų tvirtinimo.

Dėl atleidimo nuo pavėžėjimo mokesčio specialiuoju transportu.

Dėl turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-843 „Dėl sutikimo perimti turtą“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

Dėl mokinių nemokamo važiavimo keleiviniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo.

Dėl UAB ,, Šilalės autobusų parkas “ keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo.

Dėl atstovavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl savivaldybės garantijos UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui paskolai gauti.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-614 patvirtinto savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl apmokėjimo už pagalbos namuose paslaugas sąlygų tvirtinimo.

Dėl atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklių tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T1-229 pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono šilumos tiekimo įmonių, tiekiančių per metus mažiau kaip 5 GWh šilumos, licencijavimo.

Dėl atleidimo iš direktoriaus pareigų.

Katalogas: Tarybos sprendimai