Šilalės rajono savivaldybės tarybos 51 posėdžio, vykusio 2022 m. gegužės 31 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-122 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-123 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

Nr. T1-124 Dėl 2022 metų paskelbimo Žemaičių kalbos metais Šilalės rajono savivaldybėje

Nr. T1-125 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-126 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-127 Dėl leidimo laikinai neteikti ikimokyklinio ugdymo paslaugų Šilalės r. Kvėdarnos darželyje ,,Saulutė“

Nr. T1-128 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-129 Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-130 Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-131 Dėl pritarimo VšĮ ,,Žaliasis regionas“ teikiamai projekto „Inovatyvus, skatinamas ir įtraukiantis požiūris (IDEA) tvariems ir atkartojamiems išmaniojo mobilumo sprendimams ir plėtrai Tauragės regione, Liepojoje, Tartu ir Vaasoje“ paraiškai

Nr. T1-132 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Šilalės miesto gatvės pavadinimo suteikimo

Nr. T1-133 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo

Nr. T1-134 Dėl 2022 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-136 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-138 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-242 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo” pakeitimo

Nr. T1-139 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinį įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai

Nr. T1-140 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai

Nr. T1-141 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės sporto mokyklai

Nr. T1-142 Dėl leidimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namams pirkti transporto priemones

Nr. T1-143 Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2021 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono kaimo plėtros rėmimo 2021–2023 metų programos paraiškų atrankos komisijos patvirtinimo

Nr.  T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-279 „Dėl Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-146 Dėl papildomų lėšų skyrimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ 3.2.1 veiklos „Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų mokyklos pastatas“ įgyvendinimui

 

Katalogas: Tarybos sprendimai