Savivaldybės tarybos 13 posėdžio, vykusio 2004 m. balandžio 30 d., sprendimai

Numeris: T1-418

Sprendimų sąrašas

šaukimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 13 posėdžio protokolas Nr. 13

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės vandenys“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės knygynas“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai” 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės komunalinis ūkis“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Gedmina“ 2003 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės vandenys” įstatinio kapitalo mažinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Dėl savivaldybės Tarybos narių mokymo prioritetų.

Dėl savivaldybės Administracijos valstybės tarnautojų mokymo prioritetų.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių, susitarimų rengimo ir pasirašymo tvarkos tvirtinimo.

Dėl Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo.

Dėl peticijų komisijos sudarymo (

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero regalijų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos ir Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos įgyvendinimo komisijos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros gerinimo programos patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės specialios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo ir specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo likvidavimo.

Dėl Šilalės rajono bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių pastatų inventorizacijos programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės savivaldybės tarybos 2003m. spalio 27 d.sprendimo Nr.T1-190 ,,Dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų perdavimo.

Dėl turto perdavimo.

Dėl UAB „Šilalės vandenys“ šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo.

Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 6 d. sprendimu Nr.T1-279 patvirtinto savivaldybės biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr.T1-138 „Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų“ dalinio pakeitimo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo.

Dėl Šilalės r. Iždonų pagrindinės mokyklos 2004-03-30 pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo „Suteikti pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją vyresniajai mokytojai Laimai Rimkuvienei“ tvirtinimo.

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorės Danutės Jurkšaitienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus Vinco Jurgaičio darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus Arūno Aleksandravičiaus darbo sutarties.

Dėl Šilalės r. Pajūrio vidurinės mokyklos direktoriaus Juozo Žymančiaus darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos direktoriaus Virginijaus Andrejausko darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos direktoriaus Stasio Norbuto sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Upynos vidurinės mokyklos direktoriaus Rimanto Užumecko darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Požerės pagrindinės mokyklos direktoriaus Vlado Stanio darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Iždonų pagrindinės mokyklos direktorės Stasės Petravičienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus Bronislovo Aleksandravičiaus darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus Arūno Betingio darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Didkiemio pagrindinės mokyklos direktorės Vilmos Kasnauskienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktorės Loretos Dmitrijevienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktorės Gitanos Kužmarskytės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos pradinės mokyklos direktorės Loretos Pociuvienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vedėjos Dalios Kutniauskienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės meno mokyklos direktoriaus Arūno Goštauto darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos direktoriaus Sauliaus Maco darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono švietimo centro direktoriaus Antano Damulio darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktorės Raimundės Raudonienės darbo sutarties pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Palentinio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės panaikinimo.

Dėl leidimo laikinai uždaryti Šilalės lopšelį-darželį ,,Žiogelis”.

Dėl Pajūralio laisvalaikio salės veiklos vykdymo Pajūralio dešimtmetės mokyklos patalpose.

Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų iš nepasiturinčių šeimų rėmimo fondo likvidavimo komisijos sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-09-05 sprendimo Nr.T1-163 pripažinimo netekusiu galios.

Dėl pritarimo investiciniam projektui.

Dėl Mažeikių-Plungės-Tauragės kelio Nr. 164 ir Šilalės-Šilutės kelio Nr. 164 sankryžos 112,06 km rekonstravimo specialiojo plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 6 d. sprendimo Nr.T1-282 ,,Dėl užsakovo funkcijų pavedimo savivaldybės Administracijai” pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimu Nr.T1-331 ,,Dėl nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir reglamento patvirtinimo” sudarytos nuolatinės statybos komisijos pakeitimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl topografinių planų perėmimo.

Dėl leidimo VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras išnuomoti negyvenamąsias patalpas.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių direktorių pareiginių nuostatų.

Dėl Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninė įstatų papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-04-15 sprendimo Nr.T1-8 ,, Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo”.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 1998-08-28 sprendimo Nr. 87 pripažinimo netekusiu galios.

Dėl turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono švietimo centro darbuotojų tarnybinių atlyginimų nustatymo.

Dėl Laukuvos miestelio bendrojo plano koregavimo ir Draugystės gatvės detaliojo plano rengimo.

Katalogas: Tarybos sprendimai