Savivaldybės tarybos 19 posėdžio, vykusio 2004 m. lapkričio 12 d., sprendimai

Numeris: T1-573

Sprendimų sąrašas

Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimo Šilalės rajone komisijos sudarymo

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono sutrikusio intelekto asmenų užimtumo centro direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimo nr. T1-41 „ dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Didkiemio pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo

Dėl Šilalės meno mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Pajūrio vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo

Dėl pritarimo atestacijai išimties tvarka

Dėl pritarimo Šilalės rajono ugdymo įstaigų 2004-2005 m. m. veiklos programoms

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 5 d. sprendimo nr. T1 – 138 „Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų“ pakeitimo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos pradinės mokyklos bokštų pradinio ugdymo skyriaus uždarymo

Dėl priedų tvirtinimo švietimo įstaigų darbuotojams

Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atyginimų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo

Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Dėl leidimo atidaryti kreditinę liniją UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T1-279 patvirtinto savivaldybės biudžeto patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos tvirtinimo

Dėl žemės sklypo detaliojo plano rengimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T1-481 „Dėl sutikimo perimti turtą“ pakeitimo

Dėl turto perėmimo

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo

Dėl leidimo perduoti turtą

Dėl atliekų tvarkymo sutarties pakeitimo

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti 2004 metais, likučio paskirstymo

Dėl keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių kompensavimo

Dėl projekto „Šilalės rajono gyvenviečių apšvietimo tinklų rekonstrukcija” rengimo

Dėl įgaliojimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės merui

Dėl sveikatos programų rengimo prioritetų 2005 metams

Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos fondo likvidavimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, dirbančių ir kitose pareigose, darbo krūvio ir apmokėjimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius administravimo Šilalės rajone tvarkos tvirtinimo

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius

Dėl savivaldybei priklausančio turto perdavimo

Dėl leidimų prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis išdavimo ir panaikinimo tvarkos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono švietimo centre teikiamų paslaugų įkainių nustatymo

Katalogas: Tarybos sprendimai