Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio, vykusio 2012 m. kovo 1 d., sprendimai

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 12 posėdžio sprendimų sąrašas

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

T1-23 Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

T1-24 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarkaraščio tvirtinimo

T1-25 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties sudarymui

T1-26 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo

T1-27 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo

T1-28 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2012 metų veiklos programų tvirtinimo

T1-29 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2012 metų Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo

T1-30 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) padidinimo bei grąžinimo termino pratęsimo

T1-31 Dėl Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos pavadinimo keitimo ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

T1-32 Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų patvirtinimo

T1-33 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Šėrikų gyvenamojoje vietovėje

T1-34 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Žadeikių seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

T1-35 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo Upynos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

T1-36 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Kaltinėnų seniūnijos Pagrybio gyvenamojoje vietovėje

T1-37 Dėl Didkiemio gyvenamosios vietovės Jūros gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

T1-38 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto) darbų programos 2012-2015 m. patvirtinimo

T1-39 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“

T1-40 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano atnaujinimo“ patvirtinto Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. papildymo ir patikslinimo

T1-41 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

T1-42 Dėl Šilalės miesto gatvių įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

T1-43 Dėl Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo ir jo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo

T1-44 Dėl patalpų panaudos Jucaičių kaimo bendruomenei

T1-45 Dėl sporto aikštelės suteikimo panaudos pagrindais Traksėdžio kaimo bendruomenei

T1-46 Dėl sporto aikštelės suteikimo panaudos pagrindais Nevočių kaimo bendruomenei

T1-47 Dėl patalpos panaudos Laukuvos seniūnijos moterų klubui

T1-48 Dėl pritarimo Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Leader metodu), sąrašui

T1-49 Dėl Šilalės rajono 2012 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo

T1-50 Dėl sutarties formos kompensacijoms skaičiuoti tvirtinimo

T1-51 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 metų ataskaitos tvirtinimo

T1-52 Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo

T1-53 Dėl Šilalės rajono savivaldybės prekybos viešosiose vietose ir prekyvietėse (turgavietėse) taisyklių tvirtinimo

T1-54 Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centrui

T1-55 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T1-293 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos aprašo pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai