Šilalės rajono savivaldybės tarybos 41 posėdžio, vykusio 2018 m. sausio 25 d., sprendimai

Numeris: T1-1    

Posėdžio protokolas

Nr. T1-1 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-2 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų darbo plano patvirtinimo
Nr. T1-3 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-117 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo   
Nr. T1-4  Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-5 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos programos tvirtinimo
Nr. T1-6 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nepanaudotų piniginei socialinei paramai lėšų skyrimo kitoms savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-7 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-8 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios
Nr. T1-9 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T1-339 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Visuomeninės administracinių ginčų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Nr. T1-10 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-258 “Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo
Nr. T1-11 Dėl įgaliojimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės merui
Nr. T1-12 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-13 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-311 „Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Šilalės rajone programos 2016-2020 m.“ pakeitimo.
Nr. T1-14 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursui
Nr. T1-15 Dėl Šilalės miesto šventės kasmetinės datos tvirtinimo
Nr. T1-16 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-151 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-17 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Problemiškų šeimų, auginančių vaikus, apskaitos Šilalės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-18 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Traksėdžio seniūnijai 
Nr. T1-19 Dėl 0,4 kV elektros oro linijos su atramomis pirkimo Trako g. ir L. Šimučio g., Traksėdžio k., Šilalės r. sav.
Nr. T1-20 Dėl Budinčiojo globotojo vykdomos veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-21 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-22 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Nr. T1-23 Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nr. T1-24 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai

Katalogas: Tarybos sprendimai