Šilalės rajono savivaldybės tarybos 35 posėdžio, vykusio 2017 m. rugpjūčio 24 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-180 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-62 ,,Dėl Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2017 – 2018 mokslo metais“ pakeitimo

Nr. T1-196 Dėl Šilalės sporto mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimo Nr. T1-183 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-266 ,,Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką ,,Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 A, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-198 Dėl leidimo keisti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 081.2-CPVA-R-408-71-0002 ,,Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 A, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“ sutartį Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002

Nr. T1-199 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Traksėdžio seniūnijai ir leidimo pasirašyti sutartį

Nr. T1-200 Dėl Traukšlio gatvės priskyrimo Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Zobielijos kaimui

Nr. T1-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-202 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Nr. T1-203 Dėl mokesčio nustatymo už plaukimo treniruotes Šilalės sporto mokykloje

Nr. T1-204  Dėl patikėjimo teise valdomo turto atsisakymo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai