Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 15 d., sprendimai

Numeris: T1-142

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių sąrašo patvirtinimo

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl leidimo perleisti  viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3 CPVA-R-609-71-0009 „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje“ įsigytą turtą

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“

Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“

Dėl funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos patvirtinimo

Dėl leidimo vykdyti laisvalaikio ir sporto komplekso rangos darbų pirkimą

Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti techninio projekto rengimo ir rangos darbų  užsakovo funkcijas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Dėl leidimo vykdyti projektą „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“

Katalogas: Tarybos sprendimai