Šilalės rajono savivaldybės tarybos 16 posėdžio, įvykusio 2020 m. gegužės 15 d., sprendimai

Numeris: T1-142

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr.T1-126 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-127 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Nr. T1-128 Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo

Nr. T1-129 Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių paplūdimių sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-130 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-131 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Nr. T1-132 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Nr. T1-133 Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šilalės rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-134 Dėl leidimo perleisti  viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3 CPVA-R-609-71-0009 „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje“ įsigytą turtą

Nr. T1-135 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką

Nr. T1-136 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“

Nr. T1-137 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“

Nr. T1-138 Dėl funkcinės zonos „Tauragė+“ plėtros strategijos patvirtinimo

Nr. T1-139 Dėl leidimo vykdyti laisvalaikio ir sporto komplekso rangos darbų pirkimą

Nr. T1-140 Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti techninio projekto rengimo ir rangos darbų  užsakovo funkcijas

Nr. T1-141 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Nr. T1-142 Dėl leidimo vykdyti projektą „Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas“

Katalogas: Tarybos sprendimai