Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 posėdžio, vykusio 2016 m. lapkričio 24 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-265 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Nr. T1-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-268 Dėl Lėšų, gautų už viešo aukciono būdu parduotą Šilalės rajono savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-269 Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kredito liniją) uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“

Nr. T1-270 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui

Nr. T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio aprašo tvirtinimo

Nr. T1-272 Dėl pavadinimų suteikimo Šilalės rajono savivaldybės Šilalės kaimiškosios seniūnijos Biržų Lauko ir Šilų kaimų gatvėms

Nr. T1-273 Dėl pastato pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo

Nr. T1-274 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai nuomoti negyvenamąją patalpą

Nr. T1-275 Dėl sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo

Nr. T1-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-277 Dėl buto išbraukimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų

Nr. T1-278 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Katalogas: Tarybos sprendimai