Šilalės rajono savivaldybės tarybos 56 posėdžio, vykusio 2022 m. spalio 27 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-240 Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-241 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-242 Dėl Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-243 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-244 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais, nustatymo

Nr. T1-245 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Nr. T1-246 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-247 Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo

Nr. T1-248 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-249 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-210 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-250 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

Nr. T1-251 Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai