Šilalės rajono savivaldybės tarybos 39 posėdžio, vykusio 2014 m. kovo 27 d., sprendimai

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-56 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

Nr. T1-57 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-241 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos pakeitimo

Nr. T1-58 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-59 Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų skaičiaus ir jų išdėstymo patvirtinimo

Nr. T1-60 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-61 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2014-2015 mokslo metais

Nr. T1-62 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-63 Dėl pritarimo Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-64 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-65 Dėl pritarimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-66 Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-67 Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-68 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-69 Dėl pritarimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-70 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-71 Dėl pritarimo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-72 Dėl pritarimo Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-73 Dėl pritarimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-74 Dėl pritarimo Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-75 Dėl pritarimo Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-76 Dėl pritarimo Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-77 Dėl pritarimo Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-78 Dėl pritarimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-79 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-80 Dėl pritarimo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-81 Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-82 Dėl pritarimo Šilalės meno mokyklos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-83 Dėl pritarimo Keturšaliam bendradarbiavimo protokolui pagal Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų finansavimo 2014-2015 metai konkursą

Nr. T1-84 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijai

Nr. T1-85 Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei

Nr. T1-86 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-87 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-116 1 punkto pakeitimo

Nr. T1-88 Dėl Šilalės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-89 Dėl Savivaldybės turto investavimo ir UAB „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo

Nr. T1-90 Dėl valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties nutraukimo

Nr. T1-91 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-92 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-93 Dėl Šilalės rajono savivaldybės metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei registro duomenų keitimo taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-94 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T1-154 „Dėl pastato esminio pagerinimo darbų vertės perdavimo“ pakeitimo

Nr. T1-95 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-26 patvirtinto Mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo

Nr. T1-96 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Nr. T1-97 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 2013 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Nr. T1-98 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2013 metų veiklos rezultatų ataskaitos

Nr. T1-99 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2014 m. veiklos programos

Nr. T1-100 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo

Nr. T1-101 Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos

Katalogas: Tarybos sprendimai