Šilalės rajono savivaldybės tarybos 3 posėdžio, vykusio 2023 m. birželio 1 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-109 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Nr. T1-110 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Nr. T1-111 Dėl pritarimo teikiamai Igno Gužauskio kandidatūrai į Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigas

Nr. T1-112 Dėl pritarimo teikiamai Jolantos Skrodenienės kandidatūrai į Šilalės rajono savivaldybės vicemero pareigas

Nr. T1-113 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-114 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Finansų, investicijų ir verslo komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-115 Dėl atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime

Nr. T1-116 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją

Nr. T1-117 Dėl „Auksinės gilės“ atrankos komisijos sudarymo

Nr. T1-118 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 „Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-119 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Nr. T1-120 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Nr. T1-121 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Nr. T1-122 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį

Nr. T1-123 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais viešosios paslaugos teikimo

Nr. T1-124 Dėl UAB „Šilalės knygynas“ akcijų išbraukimo iš Privatizavimo objektų sąrašo

Nr. T1-125 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-126 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-127 Dėl pritarimo nekilnojamojo turto pirkimui savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-128 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-129 Dėl Viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-130 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2023 metams nustatymo

Nr. T1-131 Dėl 2023 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-132 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Nr. T1-133 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės švietimo pagalbos tarnybai

Nr. T1-134 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės rajono teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-135 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-136 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-137 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-16 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-138 Dėl pritarimo dalyvauti Atvirųjų klasių projekte pareiškėjo teisėmis

Nr. T1-139 Dėl sporto klubo ,,Prolain“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-140 Dėl Šilalės sporto mokyklos paraiškos finansavimo

Nr. T1-141 Dėl sporto klubo ,,Šilalės lūšis“ paraiškos finansavimo

Nr. T1-142 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos veiklos ataskaitai už 2022 m.

Nr. T1-143 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

Katalogas: Tarybos sprendimai