Savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vykusio 2003 m. gruodžio 29 d., sprendimai

Numeris: T1-276

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų finansavimo tvarkos, rėmimo valdybos ir jos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvų tvirtinimo.

Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo.

Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Obelyno pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Požerės pagrindinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl pritarimo atestuotis išimties tvarka.

Dėl leidimo nurašyti ilgalaikį materialųjį tirtą UAB „Šilalės komunalinis ūkis”.

Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai” centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo.

Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės šilumos tinklai”.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl prašymo perduoti valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus.

Dėl sveikatos programų rengimo prioritetų 2004 metams.

Dėl Šilalės pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybų nuostatų tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-10-27 sprendimo Nr.T1-183 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-07-15 sprendimo Nr. T1-105 ,,Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius 2

Dėl rajono ugdymo įstaigų pedagogų atestavimo perspektyvinių programų 2004-2008 m. suderinimo.

Dėl uždarosios akcinėse bendrovės „Šilalės šilumos tinklai” atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.

Dėl Šilalės savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-43 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės gamtos apsaugos fondo lėšų panaudojimo 2003 m. sąmatos pakeitimo.

Dėl gyvenamųjų patalpų privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 420 patvirtinto biudžeto patikslinimo.

Dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo patvirtinimo.

Dėl pritarimo Šilalės rajono strateginio plėtros plano prioritetams ir tikslams.

Dėl Šilalės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos steigimo.

Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio.

Katalogas: Tarybos sprendimai