Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio, vykusio 2013 m. gegužės 30 d., sprendimai

Numeris:  

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas 

 

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-183 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

Nr. T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų pakeitimo

Nr. T1-146 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

Nr. T1-148 Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Nr. T1-149 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Nr. T1-150 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo

Nr. T1-151 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos filialo – daugiafunkcio centro steigimo ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

Nr. T1-153 Dėl 2014-2017 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-154 Dėl pritarimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ekonomaizerio pirkimui

Nr. T1-155 Dėl pavedimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai

Nr. T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“ pakeitimo

Nr. T1-157 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Nr. T1-158 Dėl Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo

Nr. T1-159 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2013 m.

Nr. T1-160 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

Nr. T1-161 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-162 Dėl patalpų, suteiktų panaudos pagrindais Šiauduvos kaimo bendruomenei, patikslinimo

Nr. T1-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano patikslinimo (atnaujinimo)

Nr. T1-164 Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., Ežero g. 20

Nr. T1-165 Dėl Atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei daugiabučių namų savininkų (bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-166 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-63 pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-168 Dėl 2012 m. spalio 4 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. V7-5/2012-10-25 Nr. B6-142(T) patikslinimo

Nr. T1-169 Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo

Nr. T1-170 Dėl tyliųjų zonų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Nr. T1-171 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-172 Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Nr. T1-173 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ 1 punkto pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai