Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27-ojo posėdžio, vykusio 2013 m. gegužės 30 d., sprendimai

Numeris:  

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio sprendimų sąrašas 

Rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio protokolas

T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-183 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų pakeitimo

T1-146 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtinto Savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimo

T1-148 Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

T1-149 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

T1-150 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo

T1-151 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos filialo – daugiafunkcio centro steigimo ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų tvirtinimo

T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

T1-153 Dėl 2014-2017 metais planuojamų vertinti Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklų sąrašo patvirtinimo

T1-154 Dėl pritarimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“ ekonomaizerio pirkimui

T1-155 Dėl pavedimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai

T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-306 „Dėl leidimo rengti paraišką „Iždonų kultūros namų pastato remontas ir teritorijų pritaikymas bendruomenių poreikiams“ pakeitimo

T1-157 Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

T1-158 Dėl Gamtinio karkaso lokalizavimo ir ūkinės veiklos apribojimų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo specialiojo plano koncepcijos tvirtinimo

T1-159 Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2013 m.

T1-160 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ įstatinio kapitalo mažinimo

T1-161 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo

T1-162 Dėl patalpų, suteiktų panaudos pagrindais Šiauduvos kaimo bendruomenei, patikslinimo

T1-163 Dėl Šilalės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano patikslinimo (atnaujinimo)

T1-164 Dėl ilgalaikio materialiojo turto, esančio Šilalės r. sav., Požerės k., Ežero g. 20

T1-165 Dėl Atstovavimo Šilalės rajono savivaldybei daugiabučių namų savininkų (bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-166 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

T1-167 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-63 pripažinimo netekusiu galios

T1-168 Dėl 2012 m. spalio 4 d. Savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. V7-5/2012-10-25 Nr. B6-142(T) patikslinimo

T1-169 Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems faktinių išlaidų maksimalių dydžių nustatymo

T1-170 Dėl tyliųjų zonų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

T1-171 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-111 „Dėl delegavimo į Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybą“ pripažinimo netekusiu galios

T1-172 Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

T1-173 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ 1 punkto pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai