Savivaldybės tarybos 34 posėdžio, vykusio 2006 m. balandžio 27 d., sprendimai

Numeris: T1-1094

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2005-2014 m. atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo.

Dėl atliekų tvarkymo sistemos programos.

Dėl atstovavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2005 metų darbo ataskaitai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 metų veiklos plano tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.

Dėl leidimo teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas Šilalės rajone.

Dėl priedo skyrimo VšĮ Šilalės rajono sutrikusio intelekto asmenų užimtumo centro direktorei Vilijai Pocevičienei.

Dėl pritarimo Šilalės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo 2005 m. lėšų panaudojimo ataskaitai.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) 2006 m. objektų sąrašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-861 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų mokymo prioritetų.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo.

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

Dėl turto mainų.

Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo programos.

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

Dėl leidimo perduoti turtą.

Dėl turto perėmimo.

Dėl leidimo rekonstruoti pastatą.

Dėl sutikimo.

Dėl UAB „Šilalės vandenys“ 2005 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

Dėl UAB Kvėdarnos komunalinio ūkio 2005 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

Dėl UAB „Gedmina“ 2005 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ 2005 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

Dėl UAB „Šilalės knygynas“ 2005 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

Dėl investicijų projekto „Šilalės miesto šilumos ūkio atnaujinimas” įgyvendinimo.

Dėl pritarimo paraiškai Aktyvaus turizmo (poilsio) infrastruktūros ir kempingo prie Paršežerio ežero įrengimas.

Dėl pritarimo paraiškai Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone.

Dėl pritarimo paraiškai VšĮ Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro informacinių paslaugų plėtra ir turizmo rinkodaros parengiamųjų darbų skatinimas.

Dėl pritarimo investicijų projektų teikimui Valstybės investicijų 2007-2009 metų programai.

Dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo.

Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimo tvirtinimo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo.

Dėl Šilalės r. Upynos vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo ir Šilalės r. Upynos vidurinės mokyklos nuostatų pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo ir Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų pakeitimo.

Dėl Šilalės r. Iždonų pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos nuostatų pakeitimo.

Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai “ 2005 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

Dėl leidimo UAB Kvėdarnos komunaliniam ūkiui rengti ir teikti paraišką.

Katalogas: Tarybos sprendimai