Šilalės rajono savivaldybės tarybos 20 posėdžio, įvykusio 2020 m. liepos 30 d., sprendimai

Numeris: T1-214

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-191 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T1-101 „Dėl atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo

Nr. T1-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-193 Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-194 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo

Nr. T1-195 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Nr. T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo

Nr. T1-197 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Nr. T1-198 Dėl Priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamento tvirtinimo

Nr. T1-199 Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms

Nr. T1-200 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-201 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-202 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo

Nr. T1-203 Dėl pavedimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai atlikti investicinio projekto bei techninio darbo projekto rengimo užsakovo funkcijas

Nr. T1-204 Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui

Nr. T1-205 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-206 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai

Nr. T1-207 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai

Nr. T1-208 Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos turto perėmimo

Nr. T1-209 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir patikėjimo teise

Nr. T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-212 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo

Nr. T1-213 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-214 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Katalogas: Tarybos sprendimai