Šilalės rajono savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vykusio 2015 m. lapkričio 26 d., sprendimai

Numeris:  

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-262 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-263 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto įgyvendinimui

Nr. T1-264 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r.“

Nr. T1-265 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“

Nr. T1-266 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Dalies pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 19 A, Pajūrio mstl., Šilalės r., pritaikymas socialinio būsto fondo plėtrai“

Nr. T1-267 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“

Nr. T1-268 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“

Nr. T1-269 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse“

Nr. T1-270 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-272 Dėl leidimo koreguoti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžio seniūnijos, Laukuvos seniūnijos ir Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje specialųjį planą

Nr. T1-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-274 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos

Nr. T1-275 Dėl Savivaldybės būsto pardavimo

Nr. T-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-170 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano ir Šilalės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-277 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo

Nr. T1-278 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 21 d. sprendimo Nr. T1-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šilalės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-172 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-280 Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo

Nr. T1-281 Dėl bepiločių orlaivių skraidymo uždraudimo zonose Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Nr. T1-283 Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ autobusų stoties pastato rekonstrukcijos

 

Katalogas: Tarybos sprendimai