Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 26 d., sprendimai

Numeris: T1-190

Posėdžio protokolas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo  ir likvidatoriaus  paskyrimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo

Dėl įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartis

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms įsirengti vėdinimo ir kondicionavimo sistemas egzaminų centruose-grupėse

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams

Dėl 2020 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo

Dėl 2020 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Dėl savivaldybės turto nuomos

Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės vandenys“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Palydimosios globos paslaugų organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-137 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenis su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ pakeitimo“

Katalogas: Tarybos sprendimai