Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio, įvykusio 2020 m. birželio 26 d., sprendimai

Numeris: T1-190

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-172 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

Nr. T1-173 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-67 „Dėl viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijos likvidavimo  ir likvidatoriaus  paskyrimo“ pakeitimo

Nr. T1-174 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-175 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-176 Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-177 Dėl Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-178 Dėl Mokinių priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-179 Dėl įgaliojimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartis

Nr. T1-180 Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigoms įsirengti vėdinimo ir kondicionavimo sistemas egzaminų centruose-grupėse

Nr. T1-181 Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams

Nr. T1-182 Dėl 2020 metų žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo

Nr. T1-183 Dėl žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2020 metams nustatymo

Nr. T1-184 Dėl 2020 metų neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo

Nr. T1-185 Dėl savivaldybės turto nuomos

Nr. T1-186 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės vandenys“

Nr. T1-187 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-216 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-188 Dėl Palydimosios globos paslaugų organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-189 Dėl pritarimo paraiškos rengimui ir teikimui

Nr. T1-190 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T1-137 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenis su proto ir psichikos negalia plėtra Šilalės rajone“ pakeitimo“

Katalogas: Tarybos sprendimai