Savivaldybės tarybos 10 posėdžio, vykusio 2007 m. gruodžio 20 d., sprendimai

Numeris: T1-334

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos direktoriaus skyrimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo

Dėl Loretos Dmitrijevienės atleidimo iš Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-1355 patvirtinto savivaldybės 2007 metų biudžeto patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvų tvirtinimo

Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo

Dėl moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono vartotojų (abonentų) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų

Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos

Dėl pastato rekonstravimo vertės perdavimo

Dėl patalpų panaudos

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo likvidavimo

Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto) darbų programos 2008-2011 m. patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono turizmo plėtros programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinės mokyklos 2008 – 2010 metų strateginiam planui

Dėl Šilalės rajono informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2008-2010 metais programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono švietimo centro nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-25 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T1-224 ,,Dėl VšĮ Šilalės rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų teikimo ir kainų tvirtinimo“ patvirtinto VšĮ Šilalės rajono socialinių paslaugų centro teikiamų

Dėl socialinės paramos ir paslaugų teikimo bei administravimo programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

Dėl investicinio projekto „Šilalės rajono Šiauduvos ir Bytlaukio kadastrinės vietovės Akmenos ir Yžnės upelių baseino griovių ir statinių juose renovacija“

Dėl patalpų paskirties pakeitimo

Dėl pavedimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui atlikti dalį steigėjo funkcijų

Dėl UAB ,,Šilalės vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo

Dėl Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos tvirtinimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys“ kreditinės linijos

Dėl patalpų panaudos

Katalogas: Tarybos sprendimai