Šilalės rajono savivaldybės tarybos 4 posėdžio, vykusio 2023 m. birželio 29 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. T1-108 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-145 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kaimo, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-148 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo

Nr. T1-149 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo

Nr. T1-150 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-153 Dėl Šilalės rajonui nusipelniusių asmenų skatinimo programos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-154 Dėl leidimo vykdyti paslaugos pirkimą

Nr. T1-155 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-157 Dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Nr. T1-158 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-159 Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos ir atrankos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-160 Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

Nr. T1-161 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2023 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-162 Dėl leidimo vykdyti projektavimo paslaugų pirkimą

Nr. T1-163 Dėl pritarimo rengti investavimo koncepciją

Nr. T1-164 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos aprašo, Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-165 Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-166 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą ir jo perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Nr. T1-167 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį turtą ir jo perdavimo Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai

Nr. T1-168 Dėl elektros oro linijų pirkimo

Nr. T1-169 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-170 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-18 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-171 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-172 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Integralios pagalbos paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-173 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų nuolatinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai