Šilalės rajono savivaldybės tarybos 21 posėdžio, vykusio 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimai

Posėdžio protokolas

Balsavimo rezultatai

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-214 Dėl Arvydo Zdanavičiaus atleidimo iš Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

Nr. T1-215 Dėl Nerijaus Jocio atleidimo iš Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

Nr. T1-216 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-217 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-218 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

Nr. T1-219 Dėl Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-220 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo

Nr. T1-221 Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų administravimą ir vykdymą Šilalės rajono ugdymo įstaigų vadovams

Nr. T1-222 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-71 ,,Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2016-2017 mokslo metais“ pakeitimo

Nr. T1-223 Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo

Nr. T1-224 Dėl Šilalės rajono savivaldybės gatvių geografinių charakteristikų

Nr. T1-225 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-226 Dėl leidimo rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Nr. T1-227 Dėl įpareigojimo UAB „Šilalės vandenys“ rengti ir teikti paraišką

Nr. T1-228 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-229 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-185 „Dėl Šilalės sporto mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai