Savivaldybės tarybos 23 – ojo posėdžio, įvykusio 2009 m. vasario 26 d., sprendimai

Numeris: T1-72

Sprendimų sąrašas

rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. vykusio posėdžio balsavimo rezultatai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2009 metų veiklos programų tvirtinimo

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo

Dėl 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T1-654 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros įstaigų veiklos optimizavimo bendrojo plano 2009-2012 metams patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų 35.6. punkto panaikinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės miesto ir rajono savivaldybėje esančių miestelių ir gyvenviečių tvarkymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos taisyklių patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2009 m. privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo

Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir jų priklausinius

Dėl savivaldybės turtinio įnašo UAB Kvėdarnos komunaliniam ūkiui

Dėl rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio, savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų kaupiamųjų lėšų apskaičiavimo ir nuomos mokesčio mokėjimo tvarkos aprašo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-196 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimo“ priedo pripažinimo netekusiu galios

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos buvusiame Girdiškės pradinės mokyklos pastate

Dėl paraiškos pagal priemonę „VP3-3.1-AM-01-V vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ rengimo ir teikimo

Dėl užsakovo funkcijų pavedimo viešajai įstaigai Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo, nuostatų ir reglamento patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2009 m. socialinių paslaugų plano tvirtinimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo

Dėl pritarimo visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2008 metų ataskaitai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2009-2013 m. strategijos įgyvendinimo 2009 m. priemonių plano tvirtinimo

Dėl lėtinių neinfekcinių ligų pirminės profilaktikos ir fizinio aktyvumo skatinimo Šilalės rajono gyventojų tarpe programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono tuberkuliozės ir kitų infekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės alkoholio kontrolės ir alkoholio gaminių vartojimo prevencijos programos patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tabako kontrolės ir profilaktikos programos patvirtinimo

Dėl saugios bendruomenės Šilalės rajone 2009-2015 metų programos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono programos 2009 – 2013 m. „Švarus vanduo, švari aplinka – sveika šeima“ patvirtinimo

Dėl žalingų įpročių paplitimo tarp moksleivių ir jų šeimos narių prevencijos programos 2009 – 2013 m. patvirtinimo

Dėl pritarimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 2009-2012 metų strateginiam planui

Dėl patalpų panaudos Palentinio kaimo bendruomenei

Katalogas: Tarybos sprendimai