Šilalės rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio, įvykusio 2020 m. gruodžio 18 d., sprendimai

Numeris: T1-315

Vardinis balsavimas

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-304 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-194 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-305 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-306 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 12 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą  investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Nr. T1-307 Dėl pritarimo projekto „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“  įgyvendinimui ir finansavimui

Nr. T1-308 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-309 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-310 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-311 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-275 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais, dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-312 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtą iš Nacionalinės švietimo agentūros ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Nr. T1-313 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ 2020–2024 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-314 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-315 Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

Katalogas: Tarybos sprendimai