Savivaldybės tarybos 15 posėdžio, vykusio 2004 m. liepos 7 d., sprendimai

Numeris: T1-468.

Sprendimų sąrašas

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003-07-15 sprendimo Nr. T1-116 „Dėl ekstremalių situacijų valdymo centro sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1- 366 patvirtintos Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos pakeitimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono sutrikusio intelekto asmenų užimtumo centras įstatų pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos.

Dėl pedagogų atestacijos komisijų posėdžių nutarimų tvirtinimo.

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos nuostatų papildymo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo pailgintos dienos grupės organizavimo Šilalės r. Kvėdarnos pradinėje mokykloje ir mokesčio nustatymo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo pailgintos dienos grupės organizavimo Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinėje mokykloje ir mokesčio nustatymo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo pailgintos dienos grupės organizavimo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje ir mokesčio nustatymo.

Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo mokykloms.

Dėl klasių komplektavimo Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2004-2005 mokslo metais.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T1-279 patvirtinto savivaldybės biudžeto patikslinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T1-250 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų) skaičiaus Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-03-26 sprendimo Nr. T1-347 pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-363 patvirtintų Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių 14 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-03-26 sprendimo Nr. T1- 345 papildymo.

Dėl pavedimo Šilalės rajono viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms pasitvirtinti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1- 336 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių tvirtinimo.

Dėl atstovavimo savivaldybei uždarosiose akcinėse bendrovėse.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedmina” įstatinio kapitalo padidinimo ir įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės vandenys” įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.

Dėl Šilalės r. sav. tarybos 2004 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1- 322 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės r. sav. vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti objektų sąrašo

Dėl turto perėmimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-416 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo.

Dėl aukštuminių pastatų zonos išdėstymo schemos tvirtinimo ir prašymo perduoti valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos merės 1998 m. liepos 14 d. potvarkio Nr. 303 pakeitimo.

Dėl 2004 m. žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vandenų fondo vandens telkinius.

Dėl Šilalės rajono 2004 metų prioritetinių melioracijos darbų sąrašo pakeitimo.

Dėl turto įsigijimo lizingo (finansinės nuomos) būdu.

Dėl UAB Šilalės šilumos tinklai trumpalaikės paskolos grąžinimo termino pratęsimo.

Dėl Marytės Bartkuvienės atleidimo iš Šilalės r. Padievyčio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl Filomenos Gečienės atleidimo iš Šilalės r. Žvingių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl Ramutės Marijos Valiuvienės atleidimo iš Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos direktoriaus pareigų.

Dėl turto priėmimo ir perdavimo.

Dėl Nemuno žemupio baseino I paketo teikimo sanglaudos fondo finansinei paramai gauti.

Dėl turto perdavimo.

Dėl T. Jankauskienės nuomojamo žemės sklypo nuomos sutarties.

Katalogas: Tarybos sprendimai