Šilalės rajono savivaldybės tarybos 19 posėdžio, vykusio 2016 m. birželio 30 d., sprendimai

Numeris: T1-198 

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-178 Dėl Gitanos Kužmarskytės atleidimo iš Šilalės r. Tenenių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigų

Nr. T1-179 Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo

Nr. T1-180 Dėl didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

Nr. T1-181 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-24 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-182 Dėl leidimo įsigyti radiolokacinį greičio matavimo prietaisą su reikalinga įranga

Nr. T1-183 Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo

Nr. T1-184 Dėl Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-185 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-186 Dėl dalyvavimo projekte „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“

Nr. T1-187 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-188 Dėl leidimo rengti techninius projektus

Nr. T1-189 Dėl leidimo pasirašyti darbų rangos sutartis ir įsipareigojimo skirti lėšas

Nr. T1-190 Dėl dalyvavimo projekte „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“

Nr. T1-191 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste“ pakeitimo

Nr. T1-192 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-193 Dėl leidimo išnuomoti socialinį būstą savivaldybės būsto nuomos sąlygomis

Nr. T1-194 Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Nr. T1-195 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės knygynas“ akcijų privatizavimo

Nr. T1-196 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Nr. T1-197 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl Integralios pagalbos teikimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-198 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-128 „Dėl Tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Katalogas: Tarybos sprendimai