Šilalės rajono savivaldybės tarybos 58 posėdžio, vykusio 2022 m. gruodžio 15 d., sprendimai

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-266 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-267 Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Šilalės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo

Nr. T1-268 Dėl Šilalės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo ir prašymų svarstymo komisijos

Nr. T1-269 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes“ pakeitimo

Nr. T1-270 Dėl Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę projekto parengimo paslaugos pirkimo

Nr. T1-271 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į statinius įregistravimo, apskaitymo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ 1.2 papunkčio pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-272 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šilalės kaimiškosios seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-273 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Kaltinėnų seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-274 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Palentinio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-275 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Didkiemio seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-276 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Upynos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-277 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

Nr. T1-278 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-279 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl Pasiūlymų dėl Šilalės rajono savivaldybės draustinio steigimo, jo ribų keitimo, gamtos paveldo objekto paskelbimo savivaldybės saugomu teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Katalogas: Tarybos sprendimai