Šilalės rajono savivaldybės tarybos 42 posėdžio, įvykusio 2021 m. lapkričio 25 d., sprendimai

Numeris: Nr. T1-268 

Posėdžio vaizdo įrašus galima rasti čia.

Posėdžio protokolas

Vardinis balsavimas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-253 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-106 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo

Nr. T1-254 Dėl pavedimo derinti dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus

Nr. T1-255 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-256 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-257 Dėl Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-258 Dėl Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-259 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-260 Dėl Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. patvirtinimo

Nr. T1-261 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-262 Dėl sutikimo perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos patikėjimo teise valdomą turtą

Nr. T1-263 Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn

Nr. T1-264 Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką projekto finansavimui gauti

Nr. T1-265 Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai

Nr. T1-266 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos teikimo

Nr. T1-267 Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto nuomos E. Š

Nr. T1-268 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai