Šilalės rajono savivaldybės tarybos 17-ojo posėdžio, įvykusio 2012 m. rugpjūčio 16 d., sprendimai

T1-210 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto Savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo

T1-211 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-242 paimtos trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) termino pratęsimo

T1-212 Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio amžiaus mokiniams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas, ugdyti 2012 metais, paskirstymo

T1-213 Dėl pailgintos dienos grupės steigimo Šilalės suaugusiųjų mokykloje

T1-214 Dėl Šilalės suaugusiųjų mokyklos didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo

T1-215 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės modelio pasirinkimo Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Padievyčio pradinio ugdymo skyriuje ir pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai

T1-216 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Šilalės rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2012-2013 mokslo metais patikslinimo

T1-217 Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

T1-218 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

T1-219 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2012 m. patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo

T1-220 Dėl leidimo pasirašyti sutartis iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skiriamų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

T1-221 Dėl patalpų įrengimo ikimokyklinei grupei Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje

T1-222 Dėl panaudos sutarties nutraukimo

T1-223 Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo ir patalpų suteikimo panaudos pagrindais Šilalės suaugusiųjų mokyklai

T1-224 Dėl patalpų panaudos Šilalės suaugusiųjų mokyklai

T1-225 Dėl Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-226 Dėl Išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo (skelbimo) Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

T1-227 Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo

T1-228 Dėl sporto aikštelės įrengimo Bilionių seniūnijoje

Katalogas: Tarybos sprendimai