Šilalės rajono savivaldybės tarybos 32 posėdžio, vykusio 2017 m. gegužės 25 d., sprendimai

Numeris: T1-158 

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-143 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

Nr. T1-144 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-231 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-145 Dėl atstovo delegavimo į asociacijos Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą

Nr. T1-146 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-147 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2016 m. spalio  27 d. sprendimo Nr. T1-254 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano  patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-148 Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo

Nr. T1-149 Dėl Šilalės rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo

Nr. T1-150 Dėl Šilalės rajono 2017–2020 m. asfaltuotinų žvyrkelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) prioritetų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-151 Dėl Šilalės rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-152 Dėl Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programos patvirtinimo ir administratoriaus skyrimo

Nr. T1-153 Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

Nr. T1-154 Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Nr. T1-155 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

Nr. T1-156 Dėl Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-157 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-158 Dėl įsipareigojimo skirti lėšas ir leidimo pasirašyti sutartis

Katalogas: Tarybos sprendimai