Šilalės rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio, įvykusio 2020 m. lapkričio 27 d., sprendimai

Numeris: T1-303    

Vardinis balsavimas

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją

Nr. T1-288 Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo

Nr. T1-289 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-135 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-290 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-291 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T1-253 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-292 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-105 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-293 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T1-223 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės meno mokykloje nustatymo“ pakeitimo

Nr. T1-294 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 „Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimo

Nr. T1-295 Dėl pritarimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programai

Nr. T1-296 Dėl lėšų skyrimo projektui Nr. LT-RU-1-018 „Preservation of Šilalė and Sovetsk heritage“ (Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas)

Nr. T1-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2020 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-298 Dėl Šilalės miesto gatvių pavadinimų pakeitimo

Nr. T1-299 Dėl UAB „Šilalės autobusų parkas“ keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų ir mokinių pavėžėjimo įkainių nustatymo

Nr. T1-300 Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartis uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės autobusų parkas“

Nr. T1-301 Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-302 Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo

Nr. T1-303 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-25  „Dėl Šilalės rajono viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Katalogas: Tarybos sprendimai