Savivaldybės tarybos 8 posėdžio, vykusio 2007 m. spalio 25 d., sprendimai

Numeris: T1-257.

Sprendimų sąrašas

Dėl Dionizo Poškos Baublių muziejaus perėmimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos, jos padalinių ir biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas, aptarnaujančio personalo pareigybių normatyvų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T1-1241 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų nustatymo“ pakeitimo.

Dėl patalpų panaudos.

Dėl 2006 m. rugsėjo 4 d. sprendimo Nr. T1-1216 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį“ ir 1999 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 167 „Dėl savivaldybės turto panaudos“ pakeitimo.

Dėl turto perėmimo.

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2007 m., objektų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ investicinio projekto teikimo valstybės investicijų programai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr. T1-82 „Dėl pritarimo socialinio būsto 20 butų gyvenamo namo bei laisvalaikio ir sporto komplekso statybai parinktose vietose Šilalės mieste“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T1-216 patvirtintos mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių specialistų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo.

Dėl mokymo įstaigų baldų komplektų perėmimo.

Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T1-1376 patvirtinto 2007 m. melioracijos darbų sąrašo pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių renovacijos.

Dėl visuomenės sveikatos biuro steigimo.

Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus, dirbančių pagal darbo sutartis VšĮ Šilalės rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo.

Dėl investicinio projekto „Šilalės laisvalaikio ir sporto komplekso statyba, Kovo 11-osios g. 15, Šilalėje“.

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo.

Katalogas: Tarybos sprendimai