Šilalės rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio, vykusio 2015 m. gruodžio 18 d., sprendimai

Numeris: T1-306

Posėdžio protokolas

Sprendimų sąrašas

Nr. T1-283 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-17 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-284 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016-2018 metų biudžeto programų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-285 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų privatizavimo fondo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-286 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

Nr. T1-287 Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

Nr. T1-288 Dėl Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo 

Nr. T1-289 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui

Nr. T1-290 Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio seniūnijos gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo, gatvės pavadinimo suteikimo ir gatvės panaikinimo

Nr. T1-291 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

Nr. T1-292 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės verslo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-293 Dėl gatvės įregistravimo

Nr. T1-294 Dėl tarnybinių gyvenamųjų patalpų nuomos

Nr. T1-295 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-211 „Dėl Parduodamų Šilalės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-296 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-70 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-297 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-309 „Dėl Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos“ pakeitimo 

Nr. T1-298 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2016 metams Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namuose nustatymo

Nr. T1-299 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir patalynės piniginių išlaidų normų 2016 metams Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose nustatymo

Nr. T1-300 Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose teikiamų socialinės globos paslaugų kainos tvirtinimo

Nr. T1-301 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-30 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-302 Dėl Šilalės rajono sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimo rėmimo programos patvirtinimo

Nr. T1-303 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-294 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nr. T1-304 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Nr. T1-305 Dėl Nerijaus Jocio paskyrimo į Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas

Nr. T1-306 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimai